Fundacja na rzecz rozwijania muzykowania Polaków przeprowadziła kilka lat temu