W 2019 roku Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło badania na temat