Muzea to instytucje gromadzące, przechowywujące oraz udostępniające zbiory i kolekcje