Muzea historyczne stanowią znaczną część obiektów tego typu w Polsce. Niektóre z nich cieszą się niesłabnącą popularnością, są powszechnie znane, także za granicami kraju, oraz odwiedzane przez dużą liczbę gości. Oto niektóre z nich. Są to placówki, które naprawdę warto odwiedzić, aby lepiej poznać złożoną historię naszego kraju.

1. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Jest to placówka bardzo dobrze znana tak w kraju, jak i za granicą. Stanowi ona swoistą pamiątkę tragicznych doświadczeń ludzi w czasach II wojny światowej. Przypomina, do czego mogą być zdolni ludzie ogarnięci chorą ideologią.

W tym symbolicznym miejscu można zobaczyć pamiątki po więźniach obozu, którzy w przeważającej liczbie stracili tam życie, oraz poznać ludobójcze procedury, jakim byli poddawani. Obóz w Oświęcimiu unaocznia okropieństwa wojny, Holocaustu, stanowiąc jednocześnie ostrzeżenie przed możliwością ich powtórzenia. Pobyt w tym miejscu nie jest zwykłym zwiedzaniem muzeum.

To przeżycie traumatyczne, ale stanowi niezapomnianą lekcję historii, która daje dużo do myślenia.

Jeden podstawowy wniosek nasuwa się sam: nigdy więcej nie można dopuścić, aby nienawiść, nacjonalizm, rasizm zatryumfowały nad światem.

2. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Placówka muzealna, której wystawa główna należy do największych na świecie, została otwarta zupełnie niedawno, bo w marcu 2017 roku. Przybliża zwiedzającym tragiczne doświadczenia II wojny światowej, jej przyczyny oraz skutki. Ukazuje ten największy w dziejach ludzkości konflikt z polskiej perspektywy, jednocześnie promując nasz kraj jako strażnika pamięci o latach 1939-1945 nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Muzeum stwarza możliwość poznania nie tylko bohaterów i ofiar, ale także historii zwykłych ludzi, którym przyszło żyć w czasach apokalipsy.

3. Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

Mimo iż placówka ta oddana została do użytku dopiero w 2004 roku, w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania, przyciąga rocznie pół miliona zwiedzających. To jedno z najbardziej nowoczesnych muzeów w Polsce, które zamiast tradycyjnych gablot oferuje odwiedzającym nowoczesną przestrzeń z wykorzystaniem nowych technologii.

Dzięki temu nie tyle opowiada historię, co pozwala się w nią wczuć( na przykład poprzez możliwość przejścia kanałami).

Ekspozycja multimedialna oddaje nie tylko atmosferę powstańczej Warszawy, pokazuje działania militarne 63 dni, codzienne życie cywilów w tym czasie, ale też przedstawia powojenny terror komunistyczny.

4. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

To młode stołeczne muzeum (otwarte w 2014 roku) przyciąga już sam budynek – szklany gmach z dużym holem o falujących ścianach. Także bogaty program w postaci wystaw czasowych, pokazów filmów, koncertów, konferencji, warsztatów zapewnia mu wielu odwiedzających. Umieszczona w podziemiach ekspozycja stała, działająca na wiele zmysłów dzięki wykorzystaniu nowych technologii, opowiada o tysiącletniej historii obecności Żydów na ziemiach polskich.

Moreio / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

5. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

 Ta ciesząca się zainteresowaniem instytucja muzealna pokazuje historię Polski w czasach PRL i przyczyny powstania NSZZ Solidarność. Przybliża jej działalność, represje podczas stanu wojennego oraz zwycięstwo demokracji. Można tu zobaczyć tradycyjne muzealne eksponaty (wycinki prasowe, fotografie, dokumenty archiwalne), jednak nie brakuje typowych dla nowoczesnych placówek multimediów.

You may also like